2021 January 12 the first national conference was held to disseminate the information on project activities. The conference was attended by more than 50 specialists from all over Lithuania. Attendees acknowledged that timely assessment of children’s traumatic experiences is important, as well as the implementation of reliable intervention methods in Lithuania. Presentations were given by Jurgita Radzevičienė, Head of the Child Psychiatry Department at VU Santara Clinics, Aidas Perminas, VDU Professor, Aistė Diržytė, Clinical Psychologist, and others.

2022 m. sausio 12 d. įvyko pirmoji nacionalinė konferencija, skirta projekto veikloms viešinti. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 50 specialistų iš visos Lietuvos, kuriems aktualus savalaikis vaikų trauminės patirties įvertinimas, taip pat tai, kad Lietuvoje būtų naudojami patikimi intervencijos metodai. Pranešimus skaitė VU Santaros klinikų vaikų psichiatrijos skyriaus vedėja Jurgita Radzevičienė, VDU profesorius sveikatos psichologas Aidas Perminas, klinikinė psichologė Aistė Diržytė ir kiti.


A goal of the “Digitalization and Adaptation of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents in Lithuania” project is to digitalize, adapt, and validate the Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) in Lithuania. Research shows that a significant number of children in Lithuania experience numerous potentially traumatizing events, including emotional, physical, or sexual abuse or neglect. These events place children at risk of developing dangerous mental health problems such as depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, drug dependency, and behavioral problems. Many authors indicate that unaddressed trauma experiences in childhood can have long-term negative consequences as well as later subjection to violence. The establishment of timely evaluation and accessible treatments can therefore have significant benefits for children, families, and communities at large. The project will help implement in Lithuania instruments for complex trauma evaluation and trauma intervention, namely, TF-CBT (Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy), which is an evidence-based, conjoint child and parent/caregiver psychotherapy model for children and adolescents who are experiencing clinically significant emotional and behavioral difficulties related to traumatic life events they have experienced.

2021 m. liepos 1 d. VšĮ Smart Health DIH, Viešoji Įstaiga Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros Klinikos ir UAB Vadybos ir Psichologijos Institutas pradėjo bendradarbiavimą įgyvendinant EEE finansinių mechanizmų finansuojamą projektą Nr. LT03-2-SADM-K01-045 “Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje”. Projekto tikslas – validuoti Lietuvoje 10-17 metų vaikų trauminio patyrimo įvertinimo bei tėvams / globėjams ir vaikams skirtos į traumą fokusuotos kognityvinės-elgesio terapijos (TF-CBT) metodiką, sukurti jos skaitmeninį sprendimą ir jį išbandyti Lietuvoje. Veiklų trukmė – 30 mėn. Paramos lėšos 223 609,79 Eur, pareiškėjo ir partnerių lėšos 24 845,53 Eur, viso projekto biudžetas 248 455,32 Eur.

2022-04-21 cooperation agreement with Kaunas district social service centre signed.

2022-06-23 cooperation agreement with Vilnius city social service centre signed.

2022-06-07 agreement with JSC PROIT of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents IT tools inplementation and maitenance signed.

2022-08-09 cooperation agreement with Vilnius city municipality signed.


2022-04-21 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno rajono socialinių paslaugų centru.

2022-06-23 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centru.

2022-06-07 pasirašyta sutartis su tiekėju UAB „PROIT“ dėl Vaikų trauminės patirties įvertinimo skaitmeninio sprendimo ir TB-CBT metodikos vaikams ir paaugliams skaitmeninio sprendimo sukūrimo ir palaikymo paslaugų pirkimo.

2022-08-09 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.