Digitalization and Adaptation of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents in Lithuania

2022 January 12 the first national conference was held to disseminate the information on project activities. The conference was attended by more than 50 specialists from all over Lithuania. Attendees acknowledged that timely assessment of children’s traumatic experiences is important, as well as the implementation of reliable intervention methods in Lithuania. Presentations were given by Jurgita Radzevičienė, Head of the Child Psychiatry Department at VU Santara Clinics, Aidas Perminas, VDU Professor, Aistė Diržytė, Clinical Psychologist, and others.

2022 m. sausio 12 d. įvyko pirmoji nacionalinė konferencija, skirta projekto veikloms viešinti. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 50 specialistų iš visos Lietuvos, kuriems aktualus savalaikis vaikų trauminės patirties įvertinimas, taip pat tai, kad Lietuvoje būtų naudojami patikimi intervencijos metodai. Pranešimus skaitė VU Santaros klinikų vaikų psichiatrijos skyriaus vedėja Jurgita Radzevičienė, VDU profesorius sveikatos psichologas Aidas Perminas, klinikinė psichologė Aistė Diržytė ir kiti.