Digitalization and Adaptation of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents in Lithuania

 


 

2023-04-05 Vilniaus regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas suteikė leidimą atlikti biomedicininį tyrimą: Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje

 

04/05/2023, the Vilnius Regional Research Ethics Committees granted permission to start a biomedical study „Digitalization and Adaptation of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents in Lithuania“.

 


 

2022-06-07 Agreement with JSC PROIT of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents IT tools inplementation and maitenance signed.

 

2022-06-07 pasirašyta skaitmeninio sprendimo sukūrimo ir palaikymo paslaugų sutartis su tiekėju UAB PROIT.

 


 

2022-06-23 d. Cooperation agreement with Vilnius city social service centre signed.

 

2022-06-23 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centru

 


 

2022-08-09 Cooperation agreement with Vilnius city municipality signed.

 

2022-08-09 2022-08-09 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

 


 

2022-04-21 Cooperation agreement with Kaunas district social service centre signed.

 

2022 m. balandio 21 d. projekto partneriai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriumi.

 


 

Research shows that a significant number of children in Lithuania experience numerous potentially traumatizing events, including emotional, physical, or sexual abuse or neglect. These events place children at risk of developing dangerous mental health problems such as depression, post-traumatic stress disorder, anxiety, drug dependency, and behavioral problems. The establishment of timely evaluation and accessible treatments can therefore have significant benefits for children, families, and communities at large.

A goal of the “Digitalization and Adaptation of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents in Lithuania” project is to digitalize, adapt, and validate the Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) in Lithuania. Research shows that a significant number of children in Lithuania experience numerous potentially traumatizing events, including emotional, physical, or sexual abuse or neglect. These events place children at risk of developing dangerous mental health problems such as depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, drug dependency, and behavioral problems. Many authors indicate that unaddressed trauma experiences in childhood can have long-term negative consequences as well as later subjection to violence. The establishment of timely evaluation and accessible treatments can therefore have significant benefits for children, families, and communities at large. The project will help implement in Lithuania instruments for complex trauma evaluation and trauma intervention, namely, TF-CBT (Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy), which is an evidence-based, conjoint child and parent/caregiver psychotherapy model for children and adolescents who are experiencing clinically significant emotional and behavioral difficulties related to traumatic life events they have experienced.


The purpose of the project: digitalize, adapt, and validate the TF-CBT in Lithuania which is an evidence-based, conjoint child and parent/caregiver psychotherapy model for children and adolescents who are experiencing clinically significant emotional and behavioral difficulties related to traumatic life events they have experienced. 

Coordinator: PI „Smart Health DIH“

Project partners: Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, The Institute of Management and Psychology.

The project is financed by 2014-2021 European economic area financial mechanism programme „Health“. Funding amount 223,609.79 Eur, applicant and partners own contribution 24,845.53 Eur, total project budget 248,455.32 Eur.

More information about financial mechanism of European economic area www.norwaygrants.lt.

2021 m. liepos 1 d. VšĮ Smart Health DIH, Viešoji Įstaiga Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros Klinikos ir UAB Vadybos ir Psichologijos Institutas pradėjo bendradarbiavimą įgyvendinant EEE finansinių mechanizmų finansuojamą projektą Nr. LT03-2-SADM-K01-045 “Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje”. Projekto tikslas – validuoti Lietuvoje 10-17 metų vaikų trauminio patyrimo įvertinimo bei tėvams / globėjams ir vaikams skirtos į traumą fokusuotos kognityvinės-elgesio terapijos (TF-CBT) metodiką, sukurti jos skaitmeninį sprendimą ir jį išbandyti Lietuvoje. Veiklų trukmė – 30 mėn.

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, įgyvendinant 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „SVEIKATA“.

Paramos lėšos 223 609,79 Eur, pareiškėjo ir partnerių lėšos 24 845,53 Eur, viso projekto biudžetas 248 455,32 Eur.

Daugiau informacijos apie Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmus www.norwaygrants.lt.